Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 23, 2022

Vi förtsätter vårt utforskande kring vad som kan tänkas hända om elektriciteten försvinner under en längre tid. I vårt scenario har vi dessutom lagt till ytterligare ett problem; att telenätet också är nere samt att vi inte får någon information via radio.

Vad händer under arbetsveckan nu när söndagen är bakom oss?