Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jul 14, 2022

I denna sista del av att preppa med budget, har vi två maxtak som vanligt: 750 kronor och 1500 kronor. Vi går igenom verktyg som är bra att ha i hushållet med lite vinkling mot prepping.