Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 30, 2022

[English text further down]

I dagens upplaga av podden välkomnar vi ingen annan än Ralph Hensel som är VD för företaget Convar Foods, vilka ligger bakom bland annat Conserva.de. Lyssna på när han berättar om företaget, deras utveckling, deras produkter samt deras syn på prepping. Mycket intressant!

Today we are happy to have Ralph Hensel joining us. He is the Managaing Director of Convar Foods, one of the biggest producers of emergency food in Europe. Listen to us talk about the company, their development, their products and their view of prepping. A very interesting episode that you shouldn't miss!