Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Nov 17, 2022

Vi fick en utmaning från en följare som bestod i att stärka vår beredskap med en budget på 100000 kronor, alltså etthundratusen!

Vi gick loss och shoppade virtuellt från tre olika e-handelsplatser; Conserva.de, The General Prepper och korps.se

Resultaten blev slående OLIKA! Patrik briljerar med sin intelligens och Martin investerar mycket stålar i "villhöver"-prylar!