Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 19, 2023

Välkommen till Emelies egentliga premiäravsnitt som vardagsprepper!
Vi slänger oss direkt i hetluften och diskuterar varsin BOL (Bug Out Location) som vi har letat efter på Hemnet.se.

Vår fiktiva budget var 1,5 miljoner kronor och objekten hittade vi under december månad 2022.

För kompletta. beskrivningar av objekten, hoppa över till vardagsprepping.se så finns de att ladda ned där.