Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 24, 2023

Välkommen till ett litet avsnitt där jag och Patrik diskuterar hur vi ser på nuläget samt hur vi försöker stärka vår prepping.

Självklart pratar vi om saker som fortfarande pågår sedan vår förra nulägesanalys men vi har också nya saker som vi ser är här eller kommer.