Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 16, 2023

Någon kom på idén att vi skulle spela in ett avsnitt där vi diskuterade kring hur livet kunde te sig i Sverige om elen försvann och aldrig kom tillbaka. Scenariet skulle då handla om hur det känns tre år efter detta.

Vi spånar helt fritt och gör vårt allra bästa för att belysa de saker som känner är viktiga att ta upp.

Om vi missade något, är du alltid välkommen att höra av dig :)