Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Mar 16, 2023

Välkommen tillbaka till vår trilogi inom kommunikation. Information och kommunikation är ju superviktigt i vardagslivet. Men hur är det i en krissituation? Är det viktigare då?

Häng med på en omtumlande resa i kommunikation där Anders, Emelie, Martin och Patrik försöker komma fram till vad som egentligen är viktigt i en kris när vi pratar kommunikation.