Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 20, 2023

Välkommen till ett ganska långt avsnitt där vi har bjudit in Daniel från Gjordnära. I nästan en timme pratar vi om odling, tunnelväxthus, bevattningssystem, hydroponisk odling och konservering av olika slag.

Ett riktigt matigt avsnitt skulle man kunna säga. 

Gjordnära finner du på https://www.tunnelvaxthus.se/