Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jul 6, 2023

Vi fick möjlighet att sitta ned med Reidar - en av de preppers som figurerade i avsnittet om preppers i Uppdrag Mat. Häng med på ett avsnitt där han berättar om känslan när avsnittet släpptes. Men självklart pratar vi också lite om prepper-sällskapet som han är en del av samt hur hans tankar kring prepping går.