Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Aug 22, 2023

Dyster information i vårt rike. Hotnivån för terrorattacker har precis ökats från tre till fyra. Vi samlade därför hela teamet för att diskutera lite kring detta - vad det innebär för nationen och individen i landet.

Sen går vi vidare och pratar (repeterar) om situationsmedvetenhet (situational awareness), vilket i princip är det enda vi som preppers kan använda i detta scenario.

Och till slut pratar vi om vår självskattningsskala efter att vi fått en uppmaning om förtydligande till våra gäster :)