Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Aug 24, 2023

Häng med på ett långt, men väldigt intressant om AI, eller Artificiell Intelligens som sannerligen är i ropet nu.

Sara är Data Scientist inom biomedicin och har använt maskininlärning och AI under en bra tid. Lyssna på när hon förklarar vad en AI är, vad den gör, vad den inte kan göra och huruvida den verkligen är ett hot mot mänskligheten.

Om ni har frågor gällande AI, kan ni gärna ställa dem till oss i våra vanliga kanaler. Är det en fråga som vi inte kan svara på, kan vi kontakta Sara och be henne svara.