Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Dec 14, 2023

I veckans avsnitt avhandlar vi några frivilliga försvarsorganisationer som vi är medlemmar i. Patrik berättar även om hans upplevelser från utbildningen han går i FRG - Frivilliga Resursgruppen.

Dessa organisationer är ett mycket bra sätt att ta steget längre från att bara själv vara förberedd. Här har du möjligheten att med olika insatser, hjälpa till att stärka rikets uthållighet i händelse av kris.