Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 22, 2024

Martin har lekt med mixerbordet och spelar in sig själv på tok för högt. Patrik är sansad som vanligt. Det är dags för avsnitt 200!

Vi pratar om tiden som gått, avslöjar de mest intressanta avsnitten enligt oss och (försöker) dessutom besvara tre lyssnarfrågor!