Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 6, 2022

Vi har (för andra gången) fått möjligheten att tala med Daniel som studerar kollapsologi, alltså vetenskapen om industrisamhällets undergång.

Häng med i en något dyster, men ändå väldigt intressant pratstund tillsammans med oss och Daniel. Är det sunt med vår hyperkonsumtion, med våra höga lån och låga räntor? Hur ska man tänka om man sitter med stora lån?