Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 13, 2022

I det här avsnittet fokuserar vi pladdret kring den utrustning vi ser vara nödvändigt för att bibehålla de livsnödvändiga elementen i vår vardagsprepping.

För att skoja till det lite, har vi begränsat oss till tre inköpsställen; Biltema, Jula och The General Prepper.

Häng med på en intressant dialog kring prylar!