Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 24, 2022

I detta avsnitt utmanar vi oss själva med att försöka hitta artiklar för beredskap gällande hopp och värme. Men vi har satt upp lite strama ramar i form av två olika budgetar som vi måste följa.

Hur preppar man hopp för 500 kronor?
Lyssna så får ni höra våra tankar :)