Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Mar 17, 2022

I det här avsnittet går vi igenom hur vi skulle ha preppat med olika budget. 

Vi pratar dels om vattenförvaring och rengöring samt utrustning till matlagning.