Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


May 26, 2022

Vi satte oss ned och pratade om vad som skulle hända i våra bostäder om elen försvann mitt i natten.

Vi försöker hålla oss till de grundläggande behoven (hopp, luft, skydd osv) när vi går igenom vad som händer i våra liv vid en sådan här händelse.