Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 24, 2024

Häng med Patrik på en pedagogisk genomgång av hur det ser ut i världen just nu. Vad händer, hur allvarligt är det och finns det något att göra som vardagsprepper?