Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Oct 8, 2020

Jag sitter ensam i min lilla "bunker" och pratar om mina tankar kring situationsmedvetande eller situational awareness som det kallas på engelska.

Varför är det så viktigt att vi stoppar undan telefonen när vi rör på oss i naturen och i staden. Hur kan vi öva upp vår förmåga att se saker som vi inte tittar på?