Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Oct 29, 2020

I detta avsnitt går jag igenom mina tankar inför vintern, med fokus på bilen och vad jag har i min lilla låda i bagaget.

Det behövs inte speciellt mycket för att vi ska ha det svårt att ta oss hem, och därför är det viktigt att ha lite extra utrustning med sig i fordonet.