Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Nov 12, 2020

I detta avsnitt fick jag förmånen av att prata med Henrik, eller @hemligprepper som han heter på Twitter.

Vi diskuterade regeringens proposition till riksdagen om Totalförsvaret 2021-2025. Vad blir bättre? Vart går alla miljarder som investeras i vår säkerhet? Hur många dagar ska hushållen kunna klara sig på egen hand?

Frågorna är många men svaren finns där och det finns anledning till att se fram emot lagändringarna som träder i kraft den första februari nästa år!

Regeringens proposition finner du här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/10/prop.-20202130/