Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


May 18, 2020

I det här avsnittet får ni stifta bekantskap med Andreas som inte riktigt har kommit igång med sin prepping. Men han har ett intresse för friluftsliv vilket jag anser hjälper till lite på traven. Så pratar vi om varför det är så svårt att komma igång, varför man ser trösklar framför sig och hinner även med att tipsa om en riktigt spännande podcast-produktion.