Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Dec 17, 2020

Ett nytt inslag till podden; prepper-prylar. 

Utrustning som prenumeration, är det något att ha? Jag pratar lite kring nackdelar och fördelar med konceptet som kommit till Sverige i form av Bereskapsboxen.