Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 4, 2021

I det här avsnittet får ni ta del av mina tankar kring hur jag skulle bete mig om vi fick ett större elavbrott mitt under vintern. Det finns säkert många andra tips som går att förmedla men jag höll mig kring de tre olika delarna isolering (tätning), klädsel inomhus och gasdrivna värmeelement.

Har du tips på hur det går att värma sig inomhus i vinter? Maila gärna på info@vardagsprepping.se