Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 13, 2020

Jag spelade in detta avsnitt innan jag hade slutfört årets stora test av nödradio som du finner här och här.

Jag nämner Batteriföreningen i avsnittet. Deras hemsida hittar du här.

https://batteriforeningen.se/laddningsbara/