Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Mar 4, 2021

Jag och Henrik (@hemligprepper) upptäckte att vi hade en podcast som vi båda tycker om väldigt mycket; P3 Dystopia.

Därför satte vi oss ned och diskuterade lite kring tre av avsnitten som handlar om AI, totalitärt tänkande, vår integritet och en massa annat.

P3 Dystopia hittar du här:
https://sverigesradio.se/dystopia

Vi pratar även lite om propositionen som godkändes av Sveriges riksdag nu i år:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/10/prop.-20202130/ 

Glöm inte bort att svänga förbi bloggen:
https://vardagsprepping.se

Och när du ändå är ute och surfar, se till att prenumerera på vardagspreppings Youtube-kanal här:
https://www.youtube.com/channel/UC3r1tyyNp2_6u5XY0C-D4Yw