Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Mar 11, 2021

I detta korta avsnitt, tar jag upp varför jag och sonen alltid är i skogen när vi övar våra prepper-kunskaper. Vad är det med denna miljö som får oss att hela tiden söka oss dit?

Artikeln som detta avsnitt baserar sig på finner du här:
https://vardagsprepping.se/preppern-som-gick-till-skogs/