Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 22, 2021

Jag och Patrik, som är en trogen följare till vardagsprepping, satte oss ned och pratade om prepping och barn. Varför är det så viktigt att barnen är med på "tåget" och varför det är viktigt att vara uppriktig i dialogen med dem.

Vi diskuterar även olika mindre kriser och jämför erfarenheter i skolans upplägg kring att öva inför kriser.