Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 22, 2020

I detta avsnitt får ni stifta bekantskap med en individ som har varit förberedd sedan 80-talet och som idag driver Youtube-kanalen "Var Redo".

Vi diskuterar om hur du enklast kommer igång med prepping och inte ser det som ett enormt projekt. Sen pratar vi om mycket annat också såklart!