Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 3, 2021

I detta avsnitt pratar jag om vikten att faktiskt vara utvilad, oavsett om man befinner sig i en krissituation eller inte.

Du får också några tips på konsol- eller datorspel som har ett uttalat apokalyptiskt tema och där en del tar sig an begreppet överlevnad på ett ganska realistiskt sätt.

Avslutningsvis läser jag också upp den text som du hitta på bloggen, och som handlar om hur du med enkla medel kan hålla dig lite mer "hemlig" ute på sociala medier.