Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 10, 2021

Jag och Patrik har läst igenom och diskuterar MSBs publikation "Om Betalsystemet kraschar". Vi går igenom upplägget för scenariot och berättar vad vi tycker och tänker.

Dokumentet kan du hämta här.

Spelet kan du testa själv i höst genom att surfa hit.