Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 1, 2020

Äntligen är podden tillbaka! Anledningarna till dröjsmålet är många men det mesta beror på det som jag har valt att ha en monolog om i avsnittet - prepperutmattning.

Fler avsnitt kommer. Maila gärna in frågor eller tips på intervjuoffer till info@vardagsprepping.se