Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Aug 26, 2021

I detta avsnitt av serien, tar vi upp den första av "treorna" i våra behov för överlevnad- hopp.

Vad är hopp och vad har det med kunskap att göra. Hur kan vi öka på vårt hopp och stärka det inför eventuella kommande kriser?

Vi har även fått två kommentarer som vi läser upp. Den ena handlar om mediciner, hur mycket man får ta ut och hur reglerna för högkostnadsskyddet ser ut. Länk för referens nedan:
https://www.tlv.se/lakemedel/hogkostnadsskyddet/sa-fungerar-hogkostnadsskyddet/