Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 9, 2021

I detta avsnitt går vi igenom 3 minuter utan syre och 3 timmar utan skydd. När det gäller syre, pratar vi om hur det går att skydda sina lungor från skadliga partiklar och lite annat.

Majoriteten av avsnittet handlar om skydd; både inomhus och utomhus. Hur kan vi skydda oss mot kyla eller värme, vad händer när vi blir nedkylda eller alldeles för varma?

Referenser:

Skydda mot kyla
https://www.survivopedia.com/hypothermia-how-to-stay-warm-when-losing-body-heat/  

Skydda mot värme
https://www.survivopedia.com/how-to-keep-cool-during-a-heatwave/  

Information om värmeslag:
https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/varmeslag/ 

Information om köldskador
https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/brannskador-och-koldskador/koldskador/