Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 8, 2020

Jag går tillbaka till ett gammalt inlägg som jag aldrig publicerat och pratar om 5 indikationer som kan tyda på att något stort håller på att hända. Det läskiga är att samtliga indikatorer är högaktuella idag.

Blir tyvärr även lite politisk, något som jag brukar vilja undvika men som inte gick att ducka för idag.