Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 18, 2023

Glad måndag!

Idag pratar vi om en helt ny sak; ett brädspel som på ett mycket bra sätt undervisar i allmänkunskap när det kommer till prepping och dessutom är väldigt, väldigt underhållande att spela med familj eller vänner.