Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 30, 2022

I detta avsnitt gästas vi av Mathilda från "Över till annat". Häng med på en trevlig och rolig resa inom ekonomi, buffertar, ryggradsbudget, inflation och barnuppfostran (rent ekonomiskt).

Mathilda hittar ni enklast på https://www.instagram.com/overtillannat/