Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 28, 2022

I dagens avsnitt gästas vi av Lena som är Beredskapshandläggare vid Försörjningsberedskapsavdelningen på Livsmedelsverket.

Häng med i en diskussion som handlar om just-in-time, uppdraget som Livsmedelsverket har fått från och med 1 oktober i år, hur försörjningen av livsmedel ser ut i landet och om det finns någon fara i att ha alla våra livsmedel på väg någonstans i landet istället för i lager.

Ni hittar mycket bra information på Livsmedelsverkets hemsida. På bloggen kompletterar vi med länkar till de intressanta artiklarna inom kort.