Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Oct 27, 2022

Vi bjöd in Anette från podden Hemberedskap för att diskutera vidare kring kvinnlig prepping. Är det någon skillnad och hur är läget i de kvinnliga prepper-forumen är några av ämnena som vi berör.