Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Mar 30, 2023

Då var vi framme vid den tredje delen av vår kommunikations-trilogi. I detta avsnitt diskuterar vi kring kommunikation efter SHTF.

Givetvis handlar det mycket om användandet av kurirer, postgång men även brevduvor!