Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 18, 2024

I veckans avsnitt avhandlar vi säkerhetspolitik i Sverige. Vad innebär det, vad handlar det om och vad har det med vardagsprepping att göra?

Med dokumentet kraftsamling som grund, läxar Patrik upp Martin.

Dokumentet hittar du här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/12/ds-202334-kraftsamling/