Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 15, 2024

I veckans avsnitt välkomnar vi Carl Heath, som jobbar på RISE som senior forskare och fokusledare för området digital resiliens.

Vi diskuterar cybersäkerhet, Sveriges läge när det kommer till digitalisering och säkerhet, informationspåverkan och självklart också AI.