Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 30, 2021

I det förra avsnittet fick nu lyssna till en del kända röster inom prepping när vi grillade dem i vår paneldiskussion.

Efter att vi var klara, insåg dock jag och Patrik att vi inte hade deltagit alls i diskussionen. Därför åtgärdar vi detta med ett avsnitt till som självklart bli lite kortare :)