Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Nov 4, 2021

I det här avsnittet har vi lagt ifrån oss stolpar och manus och bubblar istället fritt om vilka större kriser vi ser på horisonten.

Vi berättar även vad vi har gjort på sistone för att stärka vår beredskap.