Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 7, 2022

Observera att detta avsnott spelades in den 13 februari varför några hänvisningar gällande tidpunkter kan upplevas som felaktiga.

I veckans avsnitt har vi med oss Raimund som är fysiker på geologiska instutionen, Lunds universitet. 

Vi pratar om solstormar, flares, strålning i galaxen och Carrington eventet. Mycket intressanta fakta utlovas!

Självklart för vi också en dialog om vilken effekt en solstorm får på vårt uppkopplade, elberoende samhälle också :)