Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 21, 2022

Vi fick möjlighet att prata med Max, som är försvardirektör vid Länsstyrelsen.

Häng med och lär dig om länsstyrelsens roll i krisberedskap, om skyddsobjekt, det kommande valet samt varför det är så viktigt att alla i vårt samhälle har en beredskap.