Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Dec 3, 2020

Jag fick möjligheten att sitta ned virtuellt med En svensk prepper och prata om lite allt möjligt. Vi hann med att diskutera lite grann och Anders historia och hur det kom sig att han blev en prepper, varför det är bra att preppa för ett elavbrott och mycket annat.