Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 7, 2021

Jag sitter ensam och för en monolog om krispärmen och varför det är så viktigt att dokumentera telefonnummer, försäkringar och annat i en pärm.

För att ta del av denna artikel på bloggen:
https://vardagsprepping.se/min-krisparm-del-4-dokumentation/